Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Onvolledige SUMEHR

Indien een patient aangeeft dat bepaalde items in sumehr niet gedeeld mogen worden, moet je telkens bij het opladen van het sumehr aangeven dat sumehr onvolledig is. Dit zou bewaard moeten blijven.

  • Guest
  • Aug 12 2021
  • Attach files
  • +2