Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

265 STEM

Medicatie niet verplicht op tijdstip/met maaltijd

Voor zalven/injecties/inhalaties... is het totaal irrelevant dat het 'innamemoment' gespecifieerd wordt, alsook voor zaken die niet dagelijks zijn (d-cure, prolia,...). Het is erg vervelend en voor sommige patiënten verwarrend, dat het toch aangeklikt moet worden in het posologieschema,.. Terwijl het vrije tekst schema zo min mogelijk gebruikt zou moeten worden worden we hier toch toe geforceerd.
 • Pieter Joordens
 • Nov 12 2021
 • Attach files
 • Eline Vernieuwe commented
  14 Aug, 2023 11:47am

  akkoord, er is ook geen enkel farmacokinetisch verschil tussen tijdens of net na de maaltijd - hoogstens zou moeten gekozen worden tot voor of bij de maaltijd, maar niet na

 • Jolijn commented
  2 Dec, 2021 12:37pm

  Voor de meeste medicatie is het ook helemaal niet relevant of dit voor tijdens of na de maaltijd genomen wordt, inname uren zouden misschien overzichtelijker zijn

 • +165