Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

42 STEM

(Trans)gender en interseks

1 vakje geboortegeslacht: M, V, X
1 vakje gender: M, V, X
1 vakje voornaamwoorden: hij, zij, die, andere (zijn, haar, hun, andere)

 • Guest
 • Nov 22 2021
 • Attach files
 • Guest commented
  18 Mar, 2022 11:32am

  Het gaat hier om MEDISCHE software. Onbegrijpelijk dat de tijd hier is blijven stilstaan. MAN VROUW ONBEKEND back to the eighties

 • Guest commented
  23 Nov, 2021 01:02pm

  X voor geboortegeslacht is inderdaad bedoeld voor intersekse personen.
  Qua gender is er discussie mogelijk over vanaf welke leeftijd dit kan, maar dat is iets dat je samen met de betrokken personen kan bespreken.

 • Guest commented
  23 Nov, 2021 11:37am
  Enkel bij intersekse kan je mijns inziens een X zetten bij het geboortegeslacht van een pasgeboren kind. Je kan als ouder van een pasgeborene niet zeggen dat jouw kind non-binair is, vind ik. Een X, in geval van non-binariteit, kan in mijn ogen pas vanaf een bepaalde leeftijd. De voornaamwoorden voor non-binaire mensen zouden beter geregeld worden en beperkt worden zodat het overzichtelijk blijft.
 • +22