Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Aanpassing eForm COVID-19: onderscheid tussen gevaccineerde HRC en niet-gevaccineerden

Graag in het eForm 'COVID-19: melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19' onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten. De termijnen waarop moet worden naar een HRC zijn verschillend voor deze groepen, waardoor de data die na aanmaken van een CTPC-code verschijnen, niet correct zijn bij ongevaccineerden.

  • Guest
  • Dec 7 2021
  • Attach files
  • +2