Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Nieuw document toevoegen externe platformen

Als we een belangrijk document op cozo willen plaatsen via externe platformen 'nieuw document' kan er enkel type 'Journaalnotitie' worden aangeduid. Er zou beter een andere mogelijkheid komen zoals 'samenvatting/thuisdossier'. Hiermee kunnen we belangrijke informatie, die niet in de suhmer worden opgenomen ook op cozo zetten. Momenteel is dit niet zo duidelijk voor andere artsen als er gewoon 'journaalnotitie' staat.

  • Eva Hoet
  • Dec 9 2021
  • Attach files