Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

17 STEM

toegang tot HUB administratief bediende

Graag toegang administratief bediende op HUB verslagen opvragen. Nu geen toegang vermits geen RIZIVnr. Lastig om steeds de artsen te moeten lastigvallen om verslagen te consulteren die niet in CC-dossier staan.

  • Guest
  • Dec 10 2021
  • Attach files
  • Guest commented
    3 Jan, 2022 04:14pm

    Inderdaad! Is lastig voor secretariaat als voor de arts.

  • +9