Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

De huisarts in de cockpit van de praktijk met overzicht op status van behaalde indicatoren met tools om deze te verbeteren

-infopagina met status van behaalde (kwaliteits)indicatoren op praktijkniveau: bv

  • status vaccinatiegraad covid, influenza, tetanus

  • status metingen diabetespas: BD, gewicht , cholesterol etc: ingevuld bij diabetici?

  • status baarmoederhalsscreening? hoeveel doen mee ? wie niet? waarom niet?

  • status colonca screening : gebeurd? resultaat bekend? opgevolgd?

  • inspiratie: zie gezondheidsgids domus medica


- tools ter verbetering

benchmarking in subgroepen van de praktijk zodat dit projectmatig kan aangepakt en gemonitord worden; feedback voor arts/verpleegkundigen in praktijk, alsook voor patienten met als doel motiverend te werken (cfr sportapps waarin mensen gegevens delen over hun prestaties, cfr professionele software om sporters te monitoren en motiveren/feedback te bezorgen zoals https://www.hylyght.com


Probleem is nu dat software gericht is op 1-1 contacten en weinig groepsgewijze benadering en monitoring toelaat

  • Peter Leysen
  • Dec 28 2021
  • +4