Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Directe agendalink vanuit 'dashboard'

Graag (ook) een directe link naar agenda vanuit dashboard patiënt (niet enkel vanuit journaal).

Op die manier kan CareConnect steeds eerste stap zijn om patiënt te identificeren en gegevens te controleren (gezien ook update admin gegevens enkel van CareConnect -> agenda kan) voor het maken van een afspraak.

Edit: ondertussen wel al op volgende probleem gestoten, dat wellicht moeilijker aan te passen is: in ons systeem (Introlution) wordt dan enkel de agenda van de (superviserende) arts geopend. Voor (artsen)groepspraktijken zou het dan wel handig zijn indien naar overzicht alle artsen wordt gelinkt.


  • Michael Erkens
  • Feb 3 2022
  • Attach files