Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Uitklappen laatste raadpleging in journaal

Daar het laatste contact in het journaal het meest relevante is, zou ik het graag automatisch uitgeklapt zien. Zodat je niet meer op het stylotje moet klikken

  • Guest
  • Feb 10 2022
  • Attach files
  • +2