Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

niet meer automatisch printen van voorschriften

aangezien alle voorschriften digitaal doorgestuurd worden, zou het logischer zijn dat het menu automatisch op bewaar en publiceer naar Helena staan. Nu moet het steeds actief omgezet worden, wat veel onnodige prints tot gevolg heeft

  • Guest
  • Mar 31 2022
  • Attach files
  • +2