Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Vermelding van wilsverklaring van patiënt in medisch dossier


  • Guest
  • Apr 8 2022
  • Attach files
  • +3