Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Feedback sets

input over sets


-Diabetes:

Microalbuminuri ontbreekt


-Nier:

Ferrintine en Transferrine zijn overbodig

ontbreken van Chloor, natrium, calcium, fosfaat


-Schildklier:

enkel TSH = onvoldoen

anti PPO, ... kunnen zien- Complet

alle gegevens vanaf Bloedbezinking = overbodig

  • Guest
  • Jun 28 2022
Lab
  • Attach files