Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

34 STEM

Graag aanpassing code voor telefonisch consult, e-consult: deze worden momenteel als advies gefactureerd.


  • Guest
  • Aug 3 2022
  • Shipped
  • Attach files
  • +16