Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Herroeping van een toevoeging via de audit statistieken

Wanner je via de AUDIT aan een grote groep patiënten iets aan het dossier wil toevoegen de mogelijkheid bieden om dit te herroepen of het verwijderen van dubbel aangemaakte zorgelementen.

  • Guest
  • Aug 17 2022
  • Attach files