Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

PICT palliative care indicator tool invulbaar in documenten

Vanaf 1/10 voorziet de overheid een nomenclatuurnummer voor vroegtijdige zorgplanning. Hiervoor dient de PICT ingevuld te worden en in het dossier bewaard te worden. Het zou praktisch zijn mochten we dit via documenten kunnen invullen en bewaren.

  • Guest
  • Sep 20 2022
  • Attach files
  • +2