Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Mailen naar patiënt vanuit dossier

Eenmaal digitaal de handtekening van de zorgvelener integreren, waarna deze automatisch verschijnt op attesten, verwijsbrieven,... die rechtstreeks vanuit het dossier naar de patiënt kunnen worden gemaild (bij concurrent HealthOne is dit mogelijk)

  • Guest
  • Oct 11 2022
  • Attach files