Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

in contact ook kunnen linken naar een "niet aanwezig" zorgelement

Bij het aanmaken van een zorgaanpak "baarmoederhalskankerscreening" wordt automatisch een zorgelement "cervix kanker" aangemaakt als niet aanwezig.

Als een patient voor een uitstrijkje komt, zou het handig zijn om het consult daaraan te kunnen linken. Het zorgelement zit echter niet in de drop down zodat we toch een nieuw zorgelement moeten aanmaken.

Dus graag ook de "niet aanwezig" zorgelementen in de drop down tonen.


dank

  • Peter Loos
  • Oct 12 2022
  • Attach files
  • +2