Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

90 STEM

een zichtbare specifieke locatie voor het noteren van elementen/afspraken omtrent levenseinde en over zorgplanning

aparte rubriek, liefst met aanvinkbare acties:

 • levenseindegesprek datum

 • datum palliatief statuut

 • datum zorgplanningsgesprek

 • evt code reanimatie

 • ...

 • Guest
 • Oct 18 2022
 • Attach files
 • Guest commented
  7 Dec, 2023 02:17pm

  Ik scan de documenten met betrekking tot levenseinde in en laad ze op in COZO , dan zijn ze meteen voor alle zorgverleners zichtbaar ! Nut ervan ligt vaak buiten het huisartsengebeuren...

 • Peter Loos commented
  9 May, 2023 09:09am

  Het document is al een stap in de goede richting, maar een apart tabblad zou beter zijn

  Deze gegevens moeten ook absoluut mee opgenomen worden in de SUMEHR!!!

 • +42