Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

39 STEM

een zichtbare specifieke locatie voor het noteren van elementen/afspraken omtrent levenseinde en over zorgplanning

aparte rubriek, liefst met aanvinkbare acties:

  • levenseindegesprek datum

  • datum palliatief statuut

  • datum zorgplanningsgesprek

  • evt code reanimatie

  • ...

  • Guest
  • Oct 18 2022
  • Attach files
  • +18