Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Koppeling Mya agenda aan CareConnect


  • Werner Vleugels
  • Oct 21 2022
  • Attach files
  • Werner Vleugels commented
    21 Oct, 2022 09:45am

    Koppeling van Mya agenda met CareConnect