Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Snel oppikken van email adres uit dossier

Het is steeds nodig om "patientendetails" te openen en daar het emailadres op te pikken via copy-paste.

Is het niet mogelijk het emailadres ook te positioneren op het startscherm naast de foto van de patient(e) waar het gewoon kan aangeklikt worden voor starten van een email ( of daar kan worden gekopieerd )

  • Guest
  • Nov 14 2022
  • Attach files
  • Guest commented
    20 Oct, 2023 05:00pm

    Bovendien zou het handig zijn als het emailadres in Progenda automatisch in het dossier komt