Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Bij app : mogelijk maken meerdere voorschriften op te maken

In app is het blijkbaar niet mogelijk tijdens een huisbezoek meerdere voorschriften voor te schrijven. Of het aantal voorgeschreven voorschriften is niet zichtbaar.

  • Guest
  • Dec 20 2022
  • Attach files