Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

12 STEM

Mogelijkheid pop-up te maken bij openen dossier

Mogelijk maken dat collega's of secretariaat een pop-up tekst kunnen aanmaken bij het openen van een bepaald patiëntendossier.


  • Guest
  • Dec 20 2022
  • Attach files
  • +6