Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Een aanmeldingssysteem voor de patiënt wanneer die toekomt in de wachtzaal.


  • Guest
  • Jan 27 2023
  • Attach files