Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Hoe maak ik een magistraal voorschrift enkel van toepassing in één dossier?

Als ik kijk naar handleiding van careconnect bestond er blijkbaar vroeger de mogelijkheid om een magistraal voorschrift te maken enkel van toepassing in één dossier.

Dit is jammer genoeg nu niet meer mogelijk.


De mogelijkheid om dit voor één dossier te kunnen doen zou immers een grote meerwaarde betekenen in het voorschrijven van bepaalde magistrale bereidingen, maar ook voor verbandmateriaal en OTC medicatie die toch wel vaak niet in de beschikbare databanken zijn opgenomen of heel moeilijk zijn terug te vinden.

Het aanmaken van een voorschrift dat voor alle dossiers beschikbaar is maakt alles heel omslachtig en zorgt bovendien uiteindelijk voor een eindeloos lange lijst die wordt aangemaakt door alle collega's in de praktijk waardoor men door de bomen het bos niet meer kan zien om alles terug te vinden.


Is er eventueel met de huidige verplichting om zoveel mogelijk digitaal voor de schrijven een mogelijkheid om dit terug te integreren in careconnect ?

  • Guest
  • Feb 15 2023
  • Attach files