Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

boekhoudkundige rapporten op praktijkniveau

Meerdere praktijken "poolen" hun inkomsten, maar boekhoudkundige rapporten zijn enkel beschikbaar op individueel niveau. dank om deze ook beschikbaar te maken op praktijkniveau waarbij één arts de ganse praktijkboekhouding kan beheren, uiteraard mits goedkeuring van de andere artsen.

  • Guest
  • Feb 18 2023
  • Attach files
  • +2