Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

familiale voorgeschiedenis

Kan er een extra veld voorzien worden om de familiale voorgeschiedenis te vermelden?

  • Guest
  • Feb 22 2023
  • Attach files