Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

fluomarkering in journaal

In het journaal komt heel veel input, maar soms gaan belangrijke opmerkingen verloren. Het zou een meerwaarde zijn als er een soort van 'fluostift' zou zijn in het journaal om belangrijke zaken te markeren

  • Guest
  • Mar 15 2023
  • Attach files