Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Van zorgaanpak automatische integratie naar zorgelementen

Het zou fijn zijn als er bijv. onder het tabblad zorgtraject staat: dit automatisch ook vermeld wordt in zorgelementen op het beginscherm

  • Guest
  • Mar 31 2023
  • Attach files
  • +2