Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Parameters die patiënt via Helena deelt voor alle collega's van groepspraktijk zichtbaar maken.

Sinds kort kan je via careconnect een verzoek sturen naar een patiënt om bepaalde parameter zoals bv bloeddruk op te volgen en te registreren in Helena. Deze waarden die de patiënt geregistreerd heeft kunnen jammer genoeg alleen geraadpleegd worden door de arts die de aanvraag gestuurd heeft vanuit cc. Is het mogelijk om deze gegevens zichtbaar te maken voor alle artsen van de groepspraktijk?

  • Guest
  • Apr 26 2023
  • Attach files
  • +2