Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

verschuldigde saldo's

Bij verschuldigde saldos in geavanceerde tarificatie een onderscheid tussen saldo's van verschillende artsen. Nu komen de verschildigde saldo's van alle artsen door elkaar, maar wanneer artsen samenwerken is dit niet handig.

  • Guest
  • Apr 27 2023
  • Attach files
  • +2