Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

15 STEM

Extra parameter in basisset

Longauscultatie en hart auscultatie toevoegen in basisset in de parametermodule

  • Guest
  • May 26 2023
  • Attach files
  • +8