Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Bericht waar je op staat bij openen berichten springt automatisch op gelezen

Bericht waar je op staat bij openen berichten springt automatisch op gelezen - bestaat er een mogelijkheid om dit af te zetten, zodat enkel bewust ingelezen berichten op 'gelezen' komen te staan?

  • Guest
  • Jun 20 2023
  • Attach files