Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

diagnose kunnen linken aan meerdere zorgelementen in 1 consultatie

Wij zouden het interessant vinden om in 1 deelcontact de diagnose kunnen linken aan meerdere zorgelementen. Vb, je bespreekt een labo en wil dat linken aan én diabetes, én chronische nierinsufficiëntie én hypercholesterolemie. Nu gaat dat niet.

  • Kirsten Van de Velde
  • Jul 11 2023
  • Attach files
  • +4