Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Pop-up downscalen

De pop-up bij het voorschrijven van medicatie downscalen zodat niet 95% van het beschikbare scherm gebruikt wordt, zodat je de pop-up niet moet verslepen om voorbij de medicatiecontrole-pagina te geraken.

  • Alexander Vandekendelaere
  • Jul 21 2023
  • Attach files
  • +2