Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

patiëntenverslagen uit Intituut Tropische Geneeskunde in leesbaar formaat omzetten

Actueel komen die documenten toe in HealthOne-formaat en zijn onleesbaar, vooral de medicatielijst. Is het mogelijk dit om te zetten in een compatiebel formaat, vb. pdf ?

  • Gie Vanderheyden
  • Aug 30 2023
  • Attach files