Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

extra opdeling zorgelementen

Nu bestaat er enkel de opdeling Actief - passief relevant - passief niet relevant. Sommige passief relevant zouden beter wat meer opvallen (bvb een vroegere kankerdiagnose) --> misschien kan dit "Passief belangrijk" worden?

  • Valerie Discart
  • Sep 5 2023
  • Attach files