Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

kine voorschrift

als je medische voorgeschiedenis als informatie wilt toevoegen komt dat onder actueel diagnose te staan. Zou een eigen rubriek ook op het voorschrift moeten hebben zoals op het ontwerp in de computer. Ook als met info toevoegt komt dat direct onder diagnose te staan als men uitprint. Diagnose moet maar ene zijn (voor de terugbetaling van ziekenkas moet dat duidelijk zijn); overige info zoals MVG moet apart komen te staan(op ontwerp apart maar bij uitprinten niet)

  • Guest
  • Oct 26 2023
  • Attach files