Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Einddatum wijzigen van vandaag naar 3 maanden +vandaag

Hoofdstuk IV zoekopdracht:

einddatum staat nu standaard op vandaag, waardoor verlengingen in de toekomst niet zichtbaar zijn. Standaard 3 maanden + vandaag om verlenging ook direct te kunnen zien zonder manueel de einddatum te moeten wijzigen.

  • Alain Goetmaeker
  • Nov 22 2023
  • Attach files
  • +2