Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Optimaliseren van het opladen van documenten op COZO (wilsverklaring , ECG etc ...)

In plaats van het eigen dossier van een patiënt méér en méér complex te maken met positioneren van data hier en data daar zou het opladen van documenten die voor alle zorgverleners buiten onze praktijk van nut kunnen zijn verder moeten worden geoptimaliseerd.Het kan al , maar er zijn nog foutmeldingen en onvolledige benoeming van wat er is opgeladen. Ik denk aan wilsverklaringen , levenstestament , een zelfgenomen ECG ,

  • Guest
  • Dec 7 2023
  • Attach files