Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

advanced care planning: registratie wilsbeschikking/euthanasie

Graag bij zorgaanpak de mogelijkheid om gecodeerd de aanwezigheid van een negatieve wilsbeschikking/wilsbeschikking euthanasie te registreren.

Bijvoorbeeld door algemene term: advanced careplanning

  • Guest
  • Jan 9 2024
  • Attach files
  • +2