Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

dubbele nationaliteit kunnen bewaren

er kan maar 1 nat. gekozen worden. Dus nu vullen we niets in want we willen mensen niet laten kiezen.

  • Guest
  • Jan 16 2024
  • Attach files