Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

graag een "B" tussen huisnummer en busnummer; regelmatig gebeuren fouten omdat bvb 1 3 als 13 wordt gelezen


  • Guest
  • Jan 24 2024
  • Attach files