Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

registratie van vaccinaties door vpk in careconnect

mogelijkheid om zoals artsen als vpk vaccinaties in CC te registreren vanuit de eigen rol met automatische synchronisatie naar vaccinet. Dit impliceert warschijnlijk uitbreiding van e-health certificaat van vpk werkzaam in HA praktijk.

  • Guest
  • Jan 24 2024
  • Attach files