Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Statistiques patients

Demande de création de statistiques pour :

  • le nombre de patients inscrits/mois et par an

  • le nombre de patients désinscrits/mois et par an

  • le nombre de patients inscrits au 31.12

  • le nombre de patients non en ordre d'assurabilité/mois et au 31.12

  • Guest
  • Mar 12 2024
  • Attach files