Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Contact/Omschrijving : aanvullen relevante medische diagnoses en klinische toestand

In het vak evaluatie van het contact staan reeksen diagnoses chaotisch alfabetsch gerangschikt met afwezigheid van frekwente belangrijke medische huisartsdiagnoses. Een systematische reëvaluatie en aanvulling hiervan naar angelsaksich model ( ICD-10-BE ) en eponiemen lijkt mij zeer aan de orde. Elke dag opnieuw ervaar ik problemen met het invoeren van alledaagse diagnoses en omschrijvingen ziektetoestanden. Ook voor de evolutie van een kwaal/toestand ( licht, matig, erg, erger, beter, stabiel, hersteld, genezen, geschikt, ongeschikt, ...) vind ik tot nog toe geen oplossing.

  • Gie Vanderheyden
  • Mar 13 2024
  • Attach files