Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Toevoegen van CRP als manueel invoerbare parameter

Wij beschikken ind e praktijk over een CRP sneltest. Ik vind tot op heden geen mogelijkheid om dit resultaat gecodeerd in te voeren. Kan hiervoor een vak (onder parameters) toegevoegd worden? Zoals bij nierinsufficiëntie ook de eGFR manueel in te vullen is (wat dan eerder niet nodig is)

  • Pieter Joordens
  • Mar 20 2024
  • Attach files