Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Pop-up met suggestie van beleid obv richtlijnen

Bij het coderen van een aandoening /infectie zou het handig zijn moest er obv richtlijnen een pop-up verschijnen met een suggestie naar het beleid toe en over de eventuele noodzaak van antibiotica. Zoals in Mediris reeds aanwezig is (zie foto). Zodat niet steeds richtlijnen geopenend moeten worden via de evidence linker. Om te zorgen voor een meer uniforme geneeskunde waarbij meer artsen richtlijnen gebruiken. En om zo het gebruik van antibiotica te doen dalen.


  • Guest
  • Mar 21 2024
  • Attach files
  • +4