Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

ook negatieve bevraging kunnen registreren vb. heeft u weet van allergie? neen - geen gekende

familiale voorgeschiedenis suikerziekte? antwoord patient is neen. Dit zou je ook makkelijk moeten kunnen registeren. nu enkel registratie bij positief antwoord.

  • Guest
  • Apr 3 2024
  • Attach files
  • +2