Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

document "verdovende middelen of psychotrope stoffen" in Schengenzone toevoegen

Het Schengengebied bestaat uit 27 landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Meer informatie

Wanneer een patiënt naar één van deze landen reist en een geneesmiddel meeneemt met verdovende middelen of psychotrope stoffen, is deze verplicht een formulier op zak te hebben dat dit toegestaan is. Dit formulier is te vinden via https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/speciaal_gereglementeerde_stoffen/verdovende_middelen_psychotropen/informatie_voor_reizigers . Het zou handig zijn als dit formulier ook beschikbaar is binnen CareConnect met automatisch aanvullen van gegeven Gebruiker en patiënt.

  • Guest
  • May 17 2024
  • Attach files