Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Voor specialiteit Stomatologie: mogelijkheid om tandnummer te vermelden

Graag mogelijkheid tot melden van tandnummer gekoppeld aan prestatie. L/R keuze is onvoldoende.

  • Guest
  • May 21 2024
  • Attach files